donderdag 28 maart Ledenvergadering

Donderdag 28 maart organiseert het bestuur van de Vereniging Gondelvaart Giethoorn haar jaarlijkse ALV, we hopen op een grote opkomst en vooral ook een grote opgave van gondels. Zoals u natuurlijk allemaal weet is de pauze van de ALV dé gelegenheid om u w gondel op te geven, vooral om er zeker van te zijn dat u een plaats heeft om mee te mogen varen. Nu zijn wij voornemens de bouwers die zich opgeven deze avond van entreebewijzen voor het corso in Vollenhove te voorzien. In Vollenhove gaan ze het zelfde doen bij de wagenbouwers voor het kijken naar onze gondelvaart. Normaal kan dit nooit en nu de kans zich weer eens voordoet willen we zelfs graag dat we bij elkaar komen kijken. Dus bouwers geef je op in de pauze en ga gratis naar het corso van Vollenhove.

Hebt u nu nog ideeën om de gondelvaart te versterken, kom dan ook 28 maart naar onze ledenvergadering bij CR de Rietstulp aan de Hylkemaweg in Giethoorn. Het begint om 20.00 uur en de koffie krijgt u van ons. Voor wie nog niet geweest is, u kunt dan ook de nieuwe serre van de Rietstulp eens van binnen zien.

We zien u graag.

Ledenvergadering Vereniging Gondelvaart Giethoorn

Donderdag 28 maart 2018 bij Restaurant de Rietstulp (Ds. T.O. Hylkemaweg 15)

Aanvang 20:00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ledenvergadering 29 maart 2018

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Afscheid aftredende bestuursleden

9. Bestuursverkiezing

10. Pauze; mogelijkheid tot opgave gondel

11. Vaststellen ledengeld 2020

12. Gondelvaart 2019: Actie ‘Laat de Gondelvaart varen’

Programma inclusief jeugdactiviteiten

Sponsoring

Jurering

13. Gondelbouwers

14. Rondvraag

15. Sluiting

Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar:

Arend Nijland en Silvia Vermeer

Indien er voldoende tijd is, zal de VGG nog historische fotobeelden tonen.

Kandidaat-bestuursleden voor 2019 kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Het jaaroverzicht 2018 van de secretaris en de notulen van de ledenvergadering van 2018 liggen deze avond ter tafel. Tevens staan de notulen 2 dagen voorafgaand aan de vergadering op de website www.gondelvaartgiethoorn.nl

Comments are closed.