Algemene Ledenvergadering 25 maart online!

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gondelvaart Giethoorn op 25 maart 2021 wordt online verzorgd! Wil je deelnemen, meld je dan hier aan! De vergadering start om 20.00 uur. Tot dan.

 

Algemene Ledenvergadering
Vereniging Gondelvaart Giethoorn

Donderdag 25 maart  VIRTUEEL (  via Zoom )           

Aanvang 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 2019
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Bestuursverkiezing: nieuwe en aftredende leden.
 9. Vaststellen ledengeld 2021
 10. Gondelvaart 2021
 11. Voorstel Jureringscriteria       
 12. Gondelbouwers
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Kandidaat bestuursleden:  Wilma Wuite en Celine Knol

Aftredend bestuurslid : Anick ten Napel

De notulen van de ledenvergadering van 2019 wordt jullie per mail toegezonden inclusief de link voor de Zoom-ledenvergadering.

Comments are closed.