Algemene ledenvergadering Vereniging Gondelvaart Giethoorn

Locatie: De Fanfare

Donderdag 24 maart 2022

Aanvang 20:00 uur

( zaal open vanaf 19.30 )

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ledenvergadering 2021

5. Verslag penningmeester

6. Verkiezing kascommissie

7. Vaststellen ledengeld 2022

8. Pauze

9. Immaterieel erfgoed Unesco

10. Gondelvaart 2022

11. Gondelbouwers

12. W.v.t.t.k.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Comments are closed.